Meist

Meie visioon

  • Igal patsiendil peaks olema juurdepääs oma perearsti meeskonnale ning kvaliteetsele arstiabile sõltumata sellest, kus ta asub.
  • Igal patsiendil peaks olema ööpäevaringne juurdepääs esmasele tervisenõustamisele.
  • Arstid ja õed ei pea aega kulutama tegevustele, millega saab suurepäraselt hakkama arvuti (dokumenteerimine, süstematiseerimine, suurandmete analüüs).
  • Arstide ja õdede tegevust tuleb toetada parima võimaliku tehnoloogiaga, et nad saaksid keskenduda tegevustele, mis on kõige olulisemadpatsientide diagnoosimine, nõustamine ja ravimine.

Kes me oleme

Ettevõte HealthCode AI asutati 2018. aastal. Asutajateks on nii meditsiini- kui tehnoloogiataustaga inimesed. Tehnoloogia arendamisse kaasati algusest peale erinevad tervishoiuvaldkonna spetsialistid, sealhulgas perearstid ja pereõed. 

2019. aastal viidi Eestis läbi süsteemi pilootuuring (kooskõlas Inimuuringute Eetikakomitee nõuetega). Uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata inimeste suutlikkust uut tüüpi süsteemis hakkama saada. Süsteem sai endale nime – “LEIA”. Lisaks osalesime koostöös Tartu Ülikooli ning SynLab Italy’ga EU EIT Health üle-euroopalisel projektikonkursil, kus olime üks kahest Skandivaavia/Baltikum klastri edasipääsenuist. 
2020. aasta mai kuus võeti LEIA kasutusele esimeses perearstikeskuses.  

 

Meie tehnoloogia

LEIA on tehisintellekt, algoritmide kogum, mis on ülesehitatud järgima arsti diagnostilist “mõttestruktuuri”. LEIA on suuteline mõistma terviseandmeid ning õppima anonümiseeritud ja koondatud terviseandmete põhjal järledusi tegema.

Tehisintellekti eesmärk on üle võtta teatud ülesandeid, mida arvutid on suutelised teostama kiiremini või paremini kui inimesed: andmete kogumine, analüüsimine, dokumenteerimine, süstematiseerimine ja visualiseerimine.

Hästi korrastatud ja esitatud andmed teevad omakorda inimese töö – sinu arsti töö – oluliselt kergemaks. Tehisintellekti poolt tehtud eeltöö vabastab arstide ja õdede väärtuslikku aega olulisemate tegevuste jaoks nagu patsientide nõustamine, haiguste diagnoosimine ja ravi. 

Muutuv tervishoiumaastik 

Me kombineerime inimese intellekti (patsient, arst, õde) tehisintellektiga (LEIA), et võimestada patsiente ning tervishoiusüsteemi. 

Milleks see vajalik on?

Maailmas on üha suurenev tervishoiutöötajate puudujääk. Euroopas on hinnanguliselt puudu ca 50 000 perearsti (14% vajalikust perearstide arvust), kes peaksid kokku vastutama ca 80 miljoni patsiendi eest. Ka Eestis on ca 20% perearstide nimistutest ülekoormatud. Arusaadavalt on olemasolevate tervishoiutöötajate jaoks üha suurenevaks probleemiks (üle)tööga kaasnev stress ning läbipõlemine. 

Samal ajal muutume meie, kui patsiendid, järjest teadlikumaks ning nõudlikumaks. Me ootame vastuseid kõigile oma küsimustele koheselt ning soovime võtta ühe enam vastutust oma tervise eest. Kuid meil on vaja olla kindel, et teeme asju õigesti, et me valede otsuste tõttu oma tervist ei rikuks. Seega ootame tihti kinnitust õige käitumise kohta oma arstilt või õelt.

Tehisintellekti kasutamine arsti ning õe toetamiseks hoiab kokku ligikaudu 30% arstide ja õdede väärtuslikust ajast. Vabanenud aeg kasutatakse ära selleks, et süveneda teemadesse, mis vajavad rohkem tähelepanu – näiteks raskemad terviseprobleemid, kus patsienti on vaja pikemalt nõustada, või kus arst peab täiendavalt ravivariantide üle juurdlema.

Vabanenud aeg perearstikeskuse poolel tähendab patsientide jaoks paremini ettevalmistatud visiiti ning seda, et kui nende terviseseisund seda nõuab, siis on arstil või õel nende jaoks ka reaalselt rohkem aega. 

Meie partnerid

Me teeme koostööd erinevate tervishoiuteenuste pakkujatega (perearstikeskused, kliinikud, laborid), uurimisasutustega (ülikoolid, kliinikud), tööandjatega, kindlustustega ning paljude teiste tervisega seonduvate institutsioonidega.