”LEIA” ja arstikeskus.ee kasutustingimused

Kaasajastatud 16 oktoober, 2020

1. Tere tulemast

1.1. Tere tulemast veebisaidile arstikeskus.ee (edaspidi „veebisait”). Veebisaidi kaudu saate juurdepääsu teie ja teie arstikeskuse vahelisele ühenduskeskkonnale „LEIA“. Veebisaiti koos selle all toimiva tarkvara ja muude tehnoloogiatega, nimetatakse edaspidi “LEIA platvormiks”.

1.2. Järgmised kasutustingimused moodustavad osa teie (edaspidi „teie” või „kasutaja”) ja platvormi operaatori HealthCode AI (edaspidi „HealthCode“ või „meie“) vahelisest lepingust, mis annab teile juurdepääsu meie tasuta keskkonnale.

1.3. LEIA platvormi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aasta vanune või omama platvormi kasutamiseks oma seadusliku esindaja nõusolekut. NB! Juhul, kui olete alla 18-aastane, siis võib teie tervishoiuteenuse osutaja otsustada võtta ühendust teie seadusliku esindajaga. Kui te seda ei soovi, siis andke sellest eraldi teada. Otsuse teie seadusliku esindajaga ühenduse võtmise vajaduse osas teeb seejärel tervishoiuteenuse osutaja.

1.4. Kui teil on eluohtlik seisund või seisund, mis vajab kohest meditsiinilist sekkumist, siis helistage numbril 112. LEIA platvorm ei ole mõeldud eluohtlike või kohest meditsiinilist abi vajavate seisundite käsitlemiseks.

1.5. Meie veebilahendust saavad kasutada ainult nende arstikeskuste patsiendid, kelle keskused on arstikeskus.ee keskkonnaga ühinenud. Kui teie perearstikeskust ei ole valikute hulgas, siis te ei saa andmeid oma perearstikeskusele edastada. 

1.6. Meie veebilahendus pakub järgmiseid funktsioone: 

 • Saate edastada oma tervisega seonduvaid sümptomeid (kaebuseid) oma perearstikeskusele. Sümptomite edastamist toetab LEIA tehisintellekt algoritm, mis võib teie käest juurde küsida täiendavaid sümptomeid või mõne sümptomi juurde täiendavaid detaile. Selle eesmärgiks on tagada, et teie perearst või -õde saaks võimalikult täieliku ülevaate teie terviseseisundist. Saadud info põhjal võtab perearstikeskus teiega ühendust, et teid nõustada ning vajadusel ka vastuvõtule kutsuda.
  • NB! Juhul, kui teil on arsti visiit kokkulepitud, siis te ei tohiks kunagi seda tühistada põhjusel, et soovite alustada uue visiidi kokku leppimist LEIA vahendusel! 
 • Saate küsida retseptide uuendamist nendele ravimitele, mida teile on juba väljakirjutatud (v.a. unerohtude või psühhotroopsete ainete retseptid).
 • Saate esitada haiguslehe/hoolduslehe avamise või lõpetamise soovi. 
  • NB! Haiguslehe/hoolduslehe avamise kohta teeb otsuse perearst.
 • Saate edastada erinevate tervisega seonduvate tõendite soovi.
 • Saate teatada soovist teostada vaktsineerimisi.
 • Saate esitada tervisega seotud küsimusi oma perearstikeskusele. 

NB! Kõik teie pöördumised edastatakse isikustatud kujul – see tähendab, et tervishoiuasutus näeb, kes on pöördumise algatanud isik. 

NB! Pidage meeles, et teie vastutate Teie poolt sisestatava informatsiooni õigsuse eest. Valeinformatsiooni sisestamisel olete te teadlikud, et selle põhjal võib tervishoiutöötajal kujuneda teie terviseseisundist vale arusaam ning see võib mõjutada teie tervisega seotuid otsuseid nagu ravi- või uuringute määramine, diagnoosimine jms. Teie poolt valitud arstikeskus, selle töötajad ega HealthCode ei vastuta valesti esitatud andmete esitamise tõttu tekkinud valeotsuste või nende tagajärgede eest. 

1.7. LEIA platvormi haldab HealthCodeAI OÜ, mille registrinumbriks on 14566354. Kui soovite meiega ühendust võtta, saatke palun e-kiri meie klienditeeninduse meeskonnale aadressil info@healthcodeai.com.

1.8. Juhul, kui te soovite kasutada LEIA platvormi, peate käesolevaid kasutustingimusi järgima. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te LEIA platvormi kasutada ega sinna siseneda.

1.9. Lepingu keeleks on eesti keel.

2. Teie ja LEIA vaheline õigussuhe

2.1. Need kasutustingimused kehtivad LEIA platvormi kasutamise kohta ja sisaldavad tingimusi, mis reguleerivad teie LEIA platvormi kasutamist. Enne LEIA platvormi kasutamist on oluline, et oleksite tutvunud käesolevate tingimuste- ja meie privaatsuspoliitikaga ning nendest aru saanud. Juhul kui teil on raskusi nende dokumentide mistahes osade mõistmisega, võtke meiega ühendust aadressil info@healthcodeai.com ja saame selgitada, mida need teie jaoks tähendavad.

2.2. Kasutajakonto saate LEIA platvormil luua ainult siis, kui nõustute antud kasutustingimustega. Juhul, kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te LEIA platvormil kasutajakontot luua.

3. Teave, mida me teie kohta kogume

3.1 Teie privaatsuse ja teiega seotud andmete (edaspidi “isikuandmed”) kaitsmine on meie jaoks äärmiselt oluline. Seetõttu kogume, säilitame ja töötleme kõiki teie isikuandmeid, mis LEIA platvormi kasutamisel tekivad, vastavalt Euroopa Üldisele Andmekaitse Määrusele 2016/679 („GDPR”). Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitikaga, et mõista, kuidas ja mis eesmärkidel me teie andmeid kogume ning kasutame. 

3.2. Milliseid andmeid kogutakse ja miks:

 • Isikuandmed (nimi, isikukood) on vajalikud arstikeskusele teie isiku tuvastamiseks ning teie teiste terviseandmetega kokku viimiseks.
 • Kontaktandmed (email, telefon) on vajalikud selleks, et arstikeskusel oleks võimalik vajadusel teiega ühendust võtta. 
 • Teie poolt sisestatud haigestumise või terviseprobleemiga kaasnev info (sümptomid, nende detailid, tervishoiutöötaja poolt lisatud informatsioon), millest koostatakse süstematiseeritud ülevaade arstikeskusele. Neid andmed säilitatakse, kuna raviprotsessis on arsti jaoks oluline teada kõiki teie varasemaid terviseprobleeme.

Ülal loetletud andmed säilitatakse kuni te avaldate soovi oma andmed meie süsteemist kustutada. Andmete kustutamiseks palun saatke vastav digiallkirjastatud palve emaili aadressile info@healtcodeai.com.

NB! Peale andmete kustutamist ei ole võimalik neid taastada. 

Muid pöördumisi (retsepti uuendamised, vaktsineerimise soovid, tõendi soovid jne) ei talletata.

3.3. Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta süsteemis säilitatakse. HealthCode on välja arendamas süsteemi teie andmete reaalajas vaatamiseks, kuid seni peate vastava soovi korral saatma meile digiallkirjastatud palve emaili aadressile info@healthcodeai.com

3.4 Kuidas HealthCode teie andmeid kasutab

Lisaks sellele, et teie perearstikeskus näeb teie terviseandmeid isiksustatud kujul (st koos teie nime ja isikukoodiga), säilitab LEIA platvorm teie tervisega seonduvad andmed ka anonümiseeritud kujul – st ilma teie nime, isikukoodi või muu identifitseeriva tunnuseta. Andmetele võivad juurde jääda mitte identifitseerivad tunnused nagu sugu ja vanus.

HealthCode võib kasutada anonümiseeritud andmeid erinevatel eesmärkidel, eelkõige kasutatakse nimetatud andmeid tehisintellekti õpetamisel. Tehisintellekt õpib anonümiseeritud andmete abil, millised sümptomid inimestel sageli koos esinevad. Niimoodi oskab tehisintellekt tulevikus paremini ette aimata, millise haigusega võib olla tegu, ja seeläbi küsida patsientide käest kõige asjakohasemaid küsimusi. 

3.5 Käesolevaga annate meile õiguse kasutada teie andmeid, mille oleme vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele anonüümseks muutnud. Anonüümseks muudetud andmete kasutamise õigus on ilma ajaliste või geograafiliste piiranguteta ning on ülekantav või edasi litsentseeritav ükskõik millisel viisil, kas praegu teadaoleval või teadmata kujul. 

3.6 Käesolevaga tunnistate ja aktsepteerite seda, et HealthCode’ile kuuluvad kõik õigused ja huvid nende andmete osas, mille HealthCode on sünteesinud anonümiseeritud andmetest. 

4. LEIA platvorm

4.1 LEIA platvorm pakub kasutajatele võimalust edastada oma terviseprobleem enda perearstikeskusele ja sellisel moel teada saada, mis võib olla nende terviseprobleemi põhjuseks. LEIA platvorm analüüsib kasutaja terviseprobleemi võrrelduna akadeemilise meditsiinilise teabe ja anonüümse inimeste rühmaga, kellel on sarnased terviseprobleemid. LEIA edastab teostatud analüüsi tulemused teie arstikeskusele. 

4.2 Arstikeskus.ee veebilehe ja LEIA platvormi kasutamine on tasuta.

4.3 Üks kasutaja saab korraga esitada kuni 5 erinevat pöördumist. Uuesti saab pöördumisi esitada pärast seda, kui mõni eelnevatest probleemidest on arstikeskuse poolt lahendatud. Juhul, kui teil on vaja selle aja jooksul esitada veel täiendavaid pöördumisi, siis peate selleks arstikeskusesse helistama.

4.4. LEIA platvormi eesmärk on lihtsustada tervisega seotud info edastamist patsiendilt arstikeskusele. LEIA platvorm ei paku meditsiinilist konsultatsiooni, ei paku diagnoose, ega määra ka seda, kuidas peate ravima tuvastatud meditsiinilisi probleeme. LEIA platvorm ei asenda arstilt, perearstilt või muult tervishoiuteenuse pakkujalt saadud meditsiinilisi nõuandeid.

4.5. Nagu igal tehnoloogial võib ka LEIA platvormil esineda tõrkeid erinevatel põhjusel. Tõrkeid võib esineda ka väljaspool LEIA platvormi (näiteks internetiühenduses) ning inimlikke tõrkeid võib tekkida ka teie poolt valitud arstikeskuse töös. Seega kinnitate, et olete teadlik sellistest võimalustest ning võtate kohustuse vajadusel ka ise aktiivselt arstikeskusega ühendust võtta olukordades, kus teie hinnangul võib olla juhtunud tõrge informatsiooni edastamises või kui te ei ole mõistliku aja jooksul saanud tagasisidet.

4.6. Kuna me ei sekku meditsiinilisse protsessi, siis LEIA platvorm ei vastuta mingil moel selle eest kas teie järgite või ei järgi teile antud meditsiinilisi soovitusi, ega selle eest kas edastatud soovitused olid teile arusaadavad. Juhul, kui te ei saanud tagasisidet õigeaegselt või see oli ebapiisav või arusaamatu, siis lasub teil oma tervise ees kohustus uuesti keskusega ühendust võtta ja saada enda jaoks arusaadav ning piisav tagasiside. 

5. Kasutajakonto loomine

5.1. Kasutajakonto LEIA platvormi kasutamiseks saate luua pöördudes veebilehele arstikeskus.ee. Kasutajakonto (edaspidi “kasutajakonto”) luuakse teie isikukoodiga. Hoolduslehe taotlemiseks on vajalik luua kasutajakonto hooldatava isiku (näiteks lapse) isikukoodiga. Arstikeskus.ee praegune versioon võtab arvesse olukorda, et osadel inimestel puudub võimalus kasutada ID kaarti või mobiil-ID-d. Seetõttu ei ole teil oma isikuandmete turvalisuse huvides võimalik enda poolt sisestatud andmeid uuesti vaadata. HealthCode on välja arendamas uut reaalajas andmete vaatamise lahendust ning sellega kaasneb täiendavate turvameetmete rakendamine. Kõrgema turvalisuse huvides võidakse kasutajakonto registreerimisel kasutada Auth0, ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID rakendusi. 

5.2. Kasutajakontot ei saa luua isikud, kellel puudub isikukood.

5.3. Kasutajakonto loomine kujutab endast kasutajale siduvat lepingut, mis eeldab, et kasutaja  järgib kasutustingimusi. 

5.4 Kui registreerite oma kasutajakonto või edastate meile muud teavet kinnitate, et meile edastatud informatsioon on õige ja täielik. Juhul kui hiljem toimub teie kontaktandmetes muudatusi siis palun muutke need andmed ka järgneval sisenemisel LEIA platvormi. Vastasel juhul võib juhtuda, et arstikeskus ei saa teiega ühendust.

5.5. Teie vastutate oma sisselogimisteabe konfidentsiaalsuse säilimise eest ja kõigi teie kasutajakontol tehtavate toimingute eest. Juhul kui teil on kahtlus, et teie kasutajakontot võidi kuritarvitada (näiteks, et teie kontot on teie teadmata kasutatud), on teie kohustus sellest viivitamatult meile teada anda e-posti aadressil info@healthcodeai.com.

6. Teie õigused ja kohustused LEIA platvormi kasutamisel

6.1. Õiguste ja kohustuste mõiste juures on oluline teadvustada, et tarkvara, teadmusbaas ja tehnoloogia, millel LEIA platvorm põhineb, ning LEIA veebilehel sisalduvad materjalid ning nende kujundus on HealthCode AI omand ja intellektuaalomand.

6.2. Me anname teile õiguse neid materjale ja sisu kasutada kas enda või teise isiku nimel. 

6.3. Juhul, kui te kasutate LEIA platvormi mõne teise isiku tarbeks, vastutate täielikult selle eest, et selle isiku nimel kasutamine oleks kooskõlas lubatud privaatsuse ja muude kohaldatavate juriidiliste nõudmistega. Eelkõige olete kohustatud võtma teise isiku nõusoleku ja teavitama teda meie Kasutustingimustest ja Privaatsuspoliitikast.

6.4. Anname teile õiguse LEIA platvormile isiklikult juurde pääseda ja seda kasutada. Teil on keelatud anda oma kasutajakontot kellelegi teisele, kas müües, kinkides või üle andes. Nimetatud punkt ei piira teil vajadusel anda õigust kellelgi teisel kasutada teie kasutajakontot teie enda andmete sisestamiseks (näiteks kui tunnete end halvasti, siis võib keegi teine teie eest teie andmeid sisestada). Teine inimene ei või teie konto kaudu oma andmeid sisestada.

6.5. Teie õigus pääseda LEIA platvormile ei välista seda, et anname teistele isikutele õiguse pääseda LEIA platvormile kasutades oma isiklikku kasutajakontot.

6.6. Kasutajana kohustute hoiduma järgmisest:

 • Teie, kui kasutaja nõustute mitte kopeerima LEIA platvormi kas tervikuna või selle üksikuid osi.
 • Teie, kui kasutaja nõustute, et ei müü ega tee muul viisil mitte kellelgi teisel kättesaadavaks LEIA platvormi tervikuna või ositi. 
 • Teie, kui kasutaja nõustute, et ei muuda LEIA platvormi ei täielikult ega mistahes muul viisil.
 • Teie, kui kasutaja nõustute, et te ei ürita täielikult või osaliselt leida LEIA platvormi lähtekoodi ega sellele juurde pääseda, välja arvatud juhul, kui see on meie poolt selgesõnaliselt avaldatud ja avalikkusele kättesaadav.

6.7. Kui te nõustute käesolevate Kasutustingimustega, siis te saate õiguse kasutada LEIA platvormi teenuseid käesolevalt kokkulepitud tingimustel.

7. LEIA Platvormi kasutamine

7.1. Lisaks muudele käesoleva Kasutustingimuste sätetele määratletakse selles jaotises täiendavad LEIA-platvormi kasutamist käsitlevad eeskirjad (edaspidi “Eeskirjad”).

7.2. Tegevused, mis on LEIA platvormi kasutamisel keelatud. 

Teil on keelatud:

 • Kõrvaldada, keelata või mõnel muul viisil manipuleerida LEIA platvormi turva- või mistahes muude funktsioonidega, mis takistavad või piiravad LEIA platvormi kaudu saadaoleva sisu kasutamist või kopeerimist.
 • Luua LEIA platvormil iseendale mitu kasutajakontot. Samas on lubatud luua konto teie poolt hooldatavale isikule (nt lapsele).
 • Sisestada kasutajakonto väljadele vale- või eksitavat teavet.
 • Lubada kellelgi teisel kasutada teie kontot, et sisestada teiega mitte seotud terviseinfot. Vastasel juhul jääb teie pöördumiste ajalukku teiega mitte seotud terviseinfo, mis võib mõjutada perearsti või õe poolt tulevikus tehtavaid otsuseid teie tervise osas.
 • Kasutada LEIA platvormi, kui oleme teie kasutusõiguse ajutiselt peatanud või keelanud teil selle kasutamist jätkata.
 • Saata rämps- või massposti sõnumeid.
 • Käituda ebaseaduslikul või ebaausal viisil.
 • LEIA platvormi muutmine, sekkumine, häkkimine, häirimine või sõnumite pealtkuulamine.
 • Kuritarvitada LEIA platvormi või infiltreerida sellesse viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muud sellist, mis võib kahjustada kas LEIA platvormi või selle mistahes muud kasutajat.
 • Andmete väljavõtmine LEIA platvormist, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevate Kasutustingimustega.
 • Postitada või lisada kuritahtlikku, ähvardavat, ebatsensuurset, eksitavat, ebaõiget või solvavat sisu. Või sisu, mis sisaldab mistahes vormis alastust või vägivalda, v.a. juhul kui see on otseselt seotud ja vajalik teie poolt edastatava terviseinfo täielikkuse seisukohalt.
 • Sisestada teavet või kommentaare mistahes kolmanda osapoole kohta ilma asjaomase kolmanda osapoole nõusolekuta.

7.3. Punktis 7.2 loetletud eeskirjade eiramine kujutab endast antud Kasutustingimuste olulist rikkumist ja võib põhjustada selle, et me võtame omal äranägemisel kasutusele järgmised meetmed, kas siis eraldiseisvatena või kombineerituna:

 • Teie LEIA-platvormile juurdepääsu õiguse kohene ajutine peatamine või alaline äravõtmine.
 • Teile hoiatuse saatmine.
 • Teie vastu kohtumenetluse algatamine, sealhulgas lepingu rikkumisega seotud kulude ja kulude hüvitamise nõude esitamine (mis hõlmab ka mõistlikke haldus- ja kohtukulusid).
 • Teabe avaldamine õiguskaitseasutustele sellises ulatuses nagu see on seadusega lubatud ning mida peame vajalikuks.

7.4. Meie poolne reageerimine teie poolt toime pandud kokkuleppe rikkumisele ei piirdu ainult eelmises punktis 7.3 kirjeldatud toimingutega, st meil on vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele ja / või seadusega määratletud juhtudel õigus ette võtta edasisi juriidilisi toiminguid.

8. Lepingulise suhte lõpetamine

8.1. Juhul kui tunnete, et ei saa enam käesolevate Kasutustingimuste või Privaatsuspoliitikaga nõustuda, nõustute Te koheselt LEIA platvormi kasutamise lõpetama.

8.2. Teil on õigus LEIA platvormi kasutamine ja LEIA’ga sõlmitud leping igal ajal lõpetada. Sealhulgas ka juhul, kui te ei nõustu LEIA platvormi või meie pakutud tingimuste muudatustega. Kasutajakonto desaktiveerimiseks saatke vastava palvega digiallkirjastatud email aadressile info@healthcodeai.com

8.3. Juhul kui otsustame teiega sõlmitud lepingu lõpetada, teavitame teid sellest teie poolt edastatud kontaktandmete kaudu.

8.4. Mõlema poole õigus lepingut kindlatel põhjustel lõpetada püsib muutumatuna. Põhjus, mis annab meile õiguse lepingu lõpetada, võib olla eelkõige seotud oluliste lepingu sätete rikkumisega (eriti punkt 7.2) või kui täheldame, et kasutate meie teenused mittesobival viisil. Mõjuva põhjuse olemasolul on meil volitus ilma ette teatamata blokeerida teie juurdepääs LEIA platvormile.

8.5. Juhul kui teie või meie deaktiveerime teie kasutajakonto vastavalt käesolevas lõigus kirjeldatule või tühistame teie õiguse LEIA platvormile juurde pääseda, kustutame kõik teie kohta salvestatud isikuandmed vastavalt meie Privaatsuspoliitikale (ja vastavalt kohaldatavatele seadussätetele) tingimusel, et see ei mõjuta meie õigust kasutada selliseid andmeid anonüümsel kujul vastavalt jaotisele 3.4. Samuti kaotate teile varem antud juurdepääsu õiguse LEIA platvormile.

9. Meie lubadus Teile

9.1. Anname alati endast parima, et rikked ja tõrked eemaldada võimalikult kiiresti. Kuid Interneti ja rakendatava tehnoloogia olemuse tõttu ei saa me lubada, et saate LEIA platvormi alati ilma häireteta, viivituseta ja tõrgeteta kasutada ning et LEIA platvorm vastab alati teie ootustele. Seetõttu ei saa me käesolevas Kasutustingimustes võtta endale kohustust LEIA platvormi pideva toimivuse või kättesaadavuse osas. Me välistame sõnaselgelt igasuguse range vastutuse, mida võidakse kohaldada LEIA platvormi puuduste tõttu, mis olid olemas teie ja meie vahelise LEIA-platvormi kasutamise lepingu sõlmimise ajal või võivad tekkisid selle järgselt. 

9.2. Juhul kui teile tekib LEIA platvormi kasutamisega kahju, võidakse meid võtta vastutusele ainult tahtluse ja raske hooletuse eest. Lisaks võidakse meid võtta vastusele oluliste lepinguliste kohustuste tahtliku rikkumise eest, mis peavad olema täidetud selleks, et seda lepingut saaks korralikult täita, ning mille rikkumine kahjustab lepingu eesmärki ja mida teie, kui kasutaja, peaksite tavajuhtudel saama usaldada. Viimasel juhul saame me siiski vastutada ainult arvutatava kahju eest. Me ei saa vastutada muude kohustuste, v.a. eelmistes lausetes täpsustatud kohustuste rikkumise eest, mille on põhjustanud lihtne hooletus. Eelnevad vastutuse välistamised ei kehti surma või kehavigastusi põhjustavate rikkumiste korral.

10. Kolmandata osapoolte teenused

10.1. Kui LEIA platvorm sisaldab linke muudele veebilehtedele või kolmandate osapoolte hallatavatele ressurssidele, on need lingid edastatud ainult teie teadmiseks.

10.2. Meil puudub võimalus mõjutada selliste veebilehtede sisu ega kolmandate osapoolte pakutavaid ressursse ning me ei ole vastutavad lisatud teabe või veebisaitide sisu eest. Meid ei saa pidada vastutavaks rahaliste või füüsiliste kahjude eest, mis võivad teile tekkida selliste veebilehtede või ressursside kasutamise tagajärjel või seoses.

11. LEIA Platvormi kaasajastamine

11.1. Me uuendame ja täiustame pidevalt LEIA platvormi. Püüame pidevalt pakkuda teile uusi uuenduslikke teenuseid ja funktsioone. Teeme ka täiendusi ja uuendusi, et olla kursis muutuvate tehnoloogiate, käitumisharjumuste ja inimeste Interneti kasutamise viisidega.

11.2. Jätame endale õiguse LEIA platvormi uuendamisel muuta kindlate funktsioonide konkreetseid aspekte, lähtestades neid funktsioone ja peatades mõne funktsiooni teenuse või toe. Need muudatused võivad mõjutada teie tegevust LEIA platvormil. Muudatused võivad hõlmata kasutatavate funktsioonide eemaldamist, muutmist või lähtestamist. Nimetatud muudatuste korral uuendatakse vastavalt ka Kasutustingimusi. 

11.3. Anname välja aeg-ajalt tarkvara uuendusi ning LEIA platvormi kasutamiseks peate mõnikord värskendama mõne muu tootja uuendusega seotud tarkvara.

12. Kasutustingimuste muutmine

12.1. Meil on õigus käesolevaid Kasutustingimusi aeg-ajalt muuta, kohandada või täiendada. Kasutustingimuste kehtiva versiooni leiate meie veebisaidilt (arstikeskus.ee).

12.2. Kasutustingimuste muudatused tulenevad tavaliselt LEIA platvormile lisatavate uutest funktsionaalsustest, õigusaktide või kohaldatavate määruste muudatustest.

12.3. Uuendatud kasutustingimustest anname teada veebilehel arstikeskus.ee.

13. Teie ja meie vahelist lepingulist suhet reguleerivad dokumendid

13.1 Kasutustingimuste praegune versioon sisaldab kõiki sätteid, mis reguleerivad teie ja meie vahelist lepingulist suhet. Kasutustingimuste varasemad versioonid ei kehti meie lepingulistele suhetele ja need on täielikult asendatud praeguse versiooniga.

14. Kohaldatavad õigusaktid 

14.1. Meie peakorter asub Eestis. Nende Kasutustingimuste alusel sõlmitud lepingule kehtivad Eesti Vabariigi seadused. 

14.2. Ainult Eesti kohtud lahendavad kõiki vaidlusi, mis võivad tekkida seoses teie LEIA platvormi kasutamisega või selle tagajärjel.

14.3 Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr. HealthCode AI ei osale vaidluste lahendamise menetlustes tarbija vahekohtus.

15. Muud sätted

15.1. Nõustute, et saame teiega suhelda elektrooniliste vahendite abil (näiteks e-posti teel või muul viisil). Juhul, kui te ei sisesta oma kontaktandmeid, siis meil puudub vastutus ja kohustus teiega ühenduse saamiseks.

15.2. Võime teile elektrooniliselt saata teateid e-posti aadressile, mille te meile edastasite ajal, kui registreerusite LEIA platvormile, või muude elektrooniliste vahendite abil LEIA platvormil juhul, kui need on saadaval.

15.3. Meie õiguste jõustamata jätmist ei tohi tõlgendada nendest õigustest loobumisena.

15.4. Juhul, kui mõni nende Kasutustingimuste säte on kehtetu või jõustamatu, jäävad ülejäänud sätted kehtima.

15.5. Ainult lepingupoolel endal on õigus jõustada lepingusätteid.

16. Kontakt

Kui soovite käesolevate Kasutustingimuste või mõne muu antud dokumendis nimetatud viite osas meiega ühendust võtta, saatke meile e-kiri aadressil info@healthcodeai.com